วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการเป่าแคนเทคนิคการเป่าแคน
การเป่าแคนจะนั่งเป่าหรือยืนเป่าก็ได้ โดยมีวิธีการเป่าแคนดังนี้
          1. จับแคนโดยใช้มือทั้ง 2 ข้าง จับที่เต้าแคน ให้แน่น ในอุ้งมือ
          2. ใช้นิ้วทั้ง 5 ปิดรูเสียงตามที่ต้องการ
          3. ใช้ปากเป่า โดยใช้ลมเข้า-ออก ตามเสียงที่ต้องการ
          4. ขยับนิ้วตามเสียงที่ต้องการ
    โน้ตแคน

มือซ้ายลูกที่
มือขวาลูกที่
ระดับเสียงที่ได้
1
2
โด
3
6
เร
4
7
มี
5-7
-
ฟา
6
3
ซอล
-
1-4
ลา
2
5
ที

    การใช้นิ้วปิดรูเสียงแคน
    โน้ตแคน
นิ้วมือซ้าย
ลูกที่
ระดับเสียงที่ได้
หัวแม่มือ
1
โด
ชี้
2-3
ที-เร
กลาง
4-5
มี-ฟา
นาง
6-7
ซอล-ฟา
ก้อย
8
เสพซ้าย

     การใช้นิ้วปิดรูเสียงแคน
     โน้ตแคน
               
นิ้วมือซ้าย
ลูกที่
ระดับเสียงที่ได้
หัวแม่มือ
1
ลา
ชี้
2-3
โด-ซอล
กลาง
4-5
ลา-ที
นาง
6-7
เร-มี
ก้อย
8
เสพขวา
         ลักษณะการวางนิ้วแคนแปด   
 
ที่มา http://thaicontemp.com/e9.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น